Voor uw Veiligheid!

Voor uw Veiligheid!

Als organisatie van dit evenement in het Steengroeve Theater doen wij er alles aan om uw avondje uit plezierig en in optimale veiligheid te laten verlopen. Wij vragen u deze bladzijde aandachtig door te lezen. Voor aanvang van de voorstelling wijzen wij u nogmaals op de voornaamste aandachtspunten.

Ondergrond
Op de toegangswegen en op het gehele festivalterrein bestaat vanwege de ongelijke ondergrond gevaar voor vallen, stoten en struikelen. Bovendien kan de bodem na regenval verraderlijk glad zijn. Wij vragen u daarom goed te kijken
waar en hoe u loopt, om vallen en uitglijden te voorkomen. Onze vrijwilligers in de groene veiligheidshesjes zijn altijd bereid u te helpen. Vraag gerust hun hulp..

Beperkte toegang
De groeve waar wij vanavond te gast zijn is normaal gesproken geen festivalterrein. Deze groeve wordt bedrijfsmatig gebruikt en kan zeer gevaarlijk zijn vanwege afgronden en afbrekende rotsen alsook de technische installaties. Daarbij zijn er voor onze voorstelling o.a. meters elektriciteits kabel gelegd en staat er vuurwerk opgesteld. U mag zich daarom onder geen enkel beding buiten de afzettingen van ons evenemententerrein begeven. Heeft u een persoonlijke bezitting achter een dergelijke afzetting of onder de tribune laten vallen; vraag dan een medewerker om hulp.

Het weer
Tijdens de voorstelling wordt het weer scherp in de gaten gehouden. Bij dreiging van noodweer wordt de voorstelling tijdelijk stilgelegd of eventueel zelfs beƫindigd. Blijf kalm, luister naar de informatie en volgt u de aanwijzingen van onze medewerkers alstublieft direct op. Zij wijzen u de veiligste route.

In geval van nood
In geval van nood vragen wij u de aanwijzingen van de medewerkers van het Steengroeve Theater direct op te volgen. Blijf kalm, luister naar de informatie en let bij het lopen op uw eigen veiligheid. Mocht u in uw nabijheid een (medische) noodsituatie waar nemen, meldt deze dan direct bij de dichtstbijzijnde vrijwilliger. Deze weet precies welke hulpdiensten wij kunnen inschakelen.

Noodvoorzieningen
De vluchtroutes, evacuatie terrein/verzamelplaats en EHBO-post met AED zijn in de groeve met bordjes aangegeven en worden bij een eventuele ontruiming verlicht. Op de achterzijde van dit boekje staat een plattegrond waarop al deze belangrijke locaties zijn te herkennen aan hun pictogram. Neem van tevoren even kennis van waar deze voorzieningen zich bevinden vanaf uw zitplaats.

Rookverbod
Er geldt in het gehele theater een algemeen rookverbod. Op het festivalterrein is in de buurt van de toiletten een rokerszone ingericht.

Eigen risico
Ondanks al onze inspanningen willen wij u er wel op wijzen dat u zich op eigen risico op het theater terrein begeeft. Denk om uw eigen veiligheid en draag zorg voor die van een ander. Wij wensen u een veilige, maar bovenal onvergetelijke avond toe.